Bilety lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi

Taryfa zawiera bilety uprawniające do podróżowania komunikacją miejską (autobusy i tramwaje) na terenie Łodzi oraz gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia komunalne. Rodzaje biletów długookresowych:

 • bilety strefy 1 uprawniają do przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi w granicach administracyjnych Miasta Łodzi,
 • bilety strefy 2 uprawniają do przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego tylko w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne,
 • bilety strefy 1+2 uprawniają do przejazdów w granicach administracyjnych Miasta Łodzi oraz w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia komunalne,
 • bilety na wszystkie linie uprawniają do przejazdu pojazdami na wszystkich liniach komunikacyjnych właściwych dla wybranej przez pasażera strefy taryfowej,
 • bilety juniora uprawniają do przejazdów dzieci od 4. roku życia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole oraz dzieci uczęszczające do szkół podstawowych,
 • bilety seniora uprawniają do przejazdów osoby, które ukończyły 65. rok życia,
 • bilety weekendowe ważne od godz. 18:00 w piątek do godz. 3:00 w poniedziałek. Ze względów technicznych okres ich ważności zapisany jest na karcie jako bilet ważny od soboty do niedzieli.

* Kolorem czerwonym oznaczono poniżej ceny dla posiadaczy Karty Łodzianina.

Bilet weekendowy

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie na okaziciela 18,00 zł 9,00 zł - - 22,00 zł 11,00 zł

Bilet 5-dniowy

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie na okaziciela 63,00 zł 31,50 zł - - 75,00 zł 37,50 zł

Bilet 30-dniowy

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie imienny 168,00 zł
140,00 zł
84,00 zł
70,00 zł
114,00 zł
94,00 zł
57,00 zł
47,00 zł
202,00 zł
168,00 zł
101,00 zł
84,00 zł
Na wszystkie linie na okaziciela 252,00 zł 126,00 zł - - 300,00 zł  150,00 zł 
Bilet juniora na wszystkie linie imienny 15,00 zł - 22,00 zł
Bilet seniora na wszystkie linie imienny 38,00 zł - 51,00 zł

Bilet 90-dniowy

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie imienny 414,00 zł
344,00 zł
207,00 zł
172,00 zł
- - 496,00 zł
414,00 zł
248,00 zł
207,00 zł
Na wszystkie linie na okaziciela 620,00 zł 310,00 zł - - 744,00 zł  372,00 zł 

Bilet 12-miesięczny

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie imienny 1110,00 zł 555,00 zł - - 1332,00 zł 666,00 zł
Bilet juniora na wszystkie linie imienny 144,00 zł - 216,00 zł
Bilet seniora na wszystkie linie imienny 360,00 zł - 502,00 zł

Bilety lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach

Taryfa zawiera bilety uprawniające do podróżowania lokalną komunikacją autobusową na terenie Pabianic oraz w przypadku linii podmiejskich na terenie gmin, z którymi Miasto Pabianice podpisało stosowne porozumienia międzygminne. Rodzaje biletów okresowych:

  • bilet okresowy imienny jednostrefowy uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w granicach jednej strefy,
  • bilet okresowy imienny dwustrefowy uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w granicach dwóch stref,
  • bilet okresowy na okaziciela jednostrefowy uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w granicach jednej strefy,
  • bilet okresowy na okaziciela dwustrefowy uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w granicach dwóch stref.

* Kolorem czerwonym oznaczono poniżej ceny dla posiadaczy Karty Pabianiczanina.

Bilet 7-dniowy

 Jedna strefaDwie strefy
  Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy
Sieciowy imienny

38,00 zł
28,00 zł

19,00 zł
14,00 zł
46,00 zł
36,00 zł
23,00 zł
18,00 zł

Bilet 14-dniowy

 Jedna strefaDwie strefy
  Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy
Sieciowy imienny 68,00 zł
48,00 zł
34,00 zł
24,00 zł
90,00 zł
58,00 zł
45,00 zł
29,00 zł

Bilet 30-dniowy

 Jedna strefaDwie strefy
  Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy
Sieciowy imienny 120,00 zł
84,00 zł
60,00 zł
42,00 zł
150,00 zł
98,00 zł
75,00 zł
49,00 zł
Sieciowy na okaziciela 129,00 zł 159,00 zł

Bilet 90-dniowy

 Jedna strefaDwie strefy
  Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy
Sieciowy imienny 330,00 zł
220,00 zł
165,00 zł
110,00 zł
390,00 zł
270,00 zł
195,00 zł
135,00 zł

Bilety miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu

Taryfa zawiera bilety uprawniające do podróżowania miejską komunikacją autobusową na terenie Zgierza oraz w przypadku linii międzygmiennej na terenie gmin, z którymi Miasto Zgierz podpisało stosowne porozumienia międzygminne. Rodzaje biletów okresowych:

 • bilet okresowy imienny na jedną linię uprawnia do przejazdów na jednej, wybranej linii w granicach miasta Zgierza,
 • bilet okresowy imienny na wszystkie linie uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w granicach miasta Zgierza,
 • bilet okresowy imienny strefy I (Aleksandrów Łódzki – Zgierz) uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w granicach miasta Zgierza oraz na ww. odcinku trasy linii międzygminnej nr 2,
 • bilet okresowy imienny strefy II (Zgierz – Stryków) uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w granicach miasta Zgierza oraz na ww. odcinku trasy linii międzygminnej nr 2,
 • bilet okresowy imienny strefy III (Aleksandrów Łódzki – Stryków) uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w granicach miasta Zgierza oraz na całej trasie linii międzygminnej nr 2.

Bilet 30-dniowy

 

Normalny

Ulgowy

imienny na jedną linię autobusową

64,00 zł

32,00 zł

imienny na wszystkie linie autobusowe

78,00 zł

39,00 zł

imienny na strefę I
Aleksandrów Łódzki - Zgierz

82,00 zł

41,00 zł

imienny na strefę II
Zgierz - Stryków

86,00 zł

43,00 zł

imienny na strefę III
Aleksandrów Łódzki - Stryków

98,00 zł

49,00 zł

Bilet 90-dniowy

 

Normalny

Ulgowy

imienny na jedną linię autobusową

160,00 zł

80,00 zł

Bilet 30-dniowy (dla posiadaczy Zgierskiej Karty Rodzinnej)

 

Normalny

Ulgowy

imienny na jedną linię autobusową

54,40 zł

27,20 zł

imienny na wszystkie linie autobusowe

66,30 zł

33,15 zł

imienny na strefę I
Aleksandrów Łódzki - Zgierz

69,70 zł

34,85 zł

imienny na strefę II
Zgierz - Stryków

73,10 zł

36,55 zł

imienny na strefę III
Aleksandrów Łódzki - Stryków

83,30 zł

41,65 zł

Bilet 90-dniowy (dla posiadaczy Zgierskiej Karty Rodzinnej)

 

Normalny

Ulgowy

imienny na jedną linię autobusową

136,00 zł

68,00 zł

Wspólny Bilet Aglomeracyjny

Taryfa zawiera bilety uprawniające do przejazdów komunikacją miejską w Łodzi, Pabianicach, Zgierzu, Łasku, Zduńskiej Woli i Sieradzu oraz pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Przewozów Regionalnych. [»]

Bilet 30-dniowy

 

Normalny

Ulgowy

Strefa A

229,00 zł

114,50 zł

Strefa A+

280,40 zł

140,20 zł

Strefa B
Linie: Łódź-Sieradz, Łódź-Koluszki

343,00 zł

171,50 zł

Strefa B
Linie: Łódź-Łowicz, Łódź-Kutno,

333,00 zł

166,50  zł

Strefa B+
Linia Łódź-Sieradz

348,00 zł

174,00 zł

Strefa B+
Linie: Łódź-Łowicz, Łódź-Kutno

333,00 zł

166,50 zł

Strefa C
Linie: Łódź-Sieradz, Łódź-Koluszki

373,00 zł

186,50 zł

Strefa C
Linie: Łódź-Łowicz, Łódź-Kutno

363,00 zł

181,50 zł

Strefa C+
Linia Łódź-Sieradz

383,00 zł

191,50 zł

Strefa C+
Linie: Łódź-Łowicz, Łódź-Kutno

363,00 zł

181,50 zł

Strefa D
Linie: Łódź-Sieradz, Łódź-Łowicz

413,00 zł

206,50 zł

Strefa D
Linie: Łódź-Kutno

403,00 zł

201,50 zł

Strefa D+
Linie: Łódź-Sieradz, Łódź-Łowicz

433,00 zł

216,50 zł

Strefa D+
Linia Łódź-Kutno 

403,00 zł

201,50 zł

Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki

Taryfa zawiera bilety uprawniające do przejazdów komunikacją miejską w ramach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi oraz lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach. [»]

* Kolorem czerwonym oznaczono poniżej ceny dla posiadaczy Karty Łodzianina lub Karty Pabianiczanina.

Bilet 30-dniowy

 

Normalny

Ulgowy

Sieciowy imienny

230,00 zł
206,00 zł

115,00 zł
103,00 zł

Bilet 90-dniowy

 

Normalny

Ulgowy

Sieciowy imienny

599,20 zł
540,00 zł

299,60 zł
270,00 zł

Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski

Taryfa zawiera bilety uprawniające do przejazdów komunikacją miejską w ramach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi oraz miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu. [»]

* Kolorem czerwonym oznaczono poniżej ceny dla posiadaczy Karty Łodzianina.

Bilet 30-dniowy

 

Normalny

Ulgowy

Sieciowy imienny

247,00 zł
216,00 zł

123,50 zł
108,00 zł

Bilet 90-dniowy

 

Normalny

Ulgowy

Sieciowy imienny

609,00 zł
535,00 zł

304,50 zł
267,50 zł

Wersja standardowa | Wersja mobilna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [x]