Bilety lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi

Taryfa zawiera bilety uprawniające do podróżowania komunikacją miejską (autobusy i tramwaje) na terenie Łodzi oraz gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia komunalne. Rodzaje biletów długookresowych:

 • bilety strefy 1 uprawniają do przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi w granicach administracyjnych Miasta Łodzi,
 • bilety strefy 2 uprawniają do przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego tylko w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne,
 • bilety strefy 1+2 uprawniają do przejazdów w granicach administracyjnych Miasta Łodzi oraz w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia komunalne,
 • bilety na wszystkie linie uprawniają do przejazdu pojazdami na wszystkich liniach komunikacyjnych właściwych dla wybranej przez pasażera strefy taryfowej,
 • bilety liniowe uprawniają do przejazdu pojazdami dwóch linii komunikacyjnych, które posiadają co najmniej jeden wspólny punkt przesiadkowy, wybranych przez pasażera w chwili zakupu biletu, lub pojazdami innych linii, których trasy na danym odcinku ściśle pokrywają się z trasami wybranych linii,
 • bilety juniora uprawniają do przejazdów dzieci od 4. roku życia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole,
 • bilety ucznia uprawniają do przejazdów dzieci uczęszczające do szkół podstawowych,
 • bilety seniora uprawniają do przejazdów osoby, które ukończyły 65. rok życia,
 • bilety weekendowe ważne od godz. 18:00 w piątek do godz. 3:00 w poniedziałek. Ze względów technicznych okres ich ważności zapisany jest na karcie jako bilet ważny od soboty do niedzieli.

Bilet weekendowy

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie na okaziciela 10,00 zł 5,00 zł - - 12,00 zł 6,00 zł

Bilet 5-dniowy

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie na okaziciela 33,00 zł 16,50 zł - - 39,60 zł 19,80 zł

Bilet 30-dniowy

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie imienny 90,00 zł 45,00 zł 60,00 zł 30,00 zł 108,00 zł 54,00 zł
Liniowy imienny 80,00 zł 40,00 zł - - 96,00 zł  48,00 zł 
Na wszystkie linie na okaziciela 135,00 zł 67,50 zł - - 162,00 zł  81,00 zł 
Bilet juniora na wszystkie linie imienny 10,00 zł - - - -
Bilet ucznia na wszystkie linie imienny 10,00 zł - - - -
Bilet seniora na wszystkie linie imienny 25,00 zł - - - -

Bilet 90-dniowy

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie imienny 225,00 zł 112,50 zł - - 270,00 zł 135,00 zł
Na wszystkie linie na okaziciela 338,00 zł 169,00 zł - - 405,00 zł  202,50 zł 

Bilet 12-miesięczny

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie imienny 730,00 zł 365,00 zł - - 876,00 zł 438,00 zł
Bilet juniora na wszystkie linie imienny 100,00 zł - - - -
Bilet ucznia na wszystkie linie imienny 100,00 zł - - - -
Bilet seniora na wszystkie linie imienny 250,00 zł - - - -

Bilety lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach

Taryfa zawiera bilety uprawniające do podróżowania lokalną komunikacją autobusową na terenie Pabianic oraz w przypadku linii podmiejskich na terenie gmin, z którymi Miasto Pabianice podpisało stosowne porozumienia międzygminne. Rodzaje biletów okresowych:

 • bilet okresowy imienny jednostrefowy uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w granicach jednej strefy,
 • bilet okresowy imienny dwustrefowy uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w granicach dwóch stref,
 • bilet okresowy na okaziciela jednostrefowy uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w granicach jednej strefy,
 • bilet okresowy na okaziciela dwustrefowy uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w granicach dwóch stref.

Bilet 7-dniowy

 Jedna strefaDwie strefy
  Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy
Sieciowy imienny 25,00 zł 12,50 zł 29,00 zł 14,50 zł

Bilet 14-dniowy

 Jedna strefaDwie strefy
  Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy
Sieciowy imienny 42,00 zł 21,00 zł 50,00 zł 25,00 zł

Bilet 30-dniowy

 Jedna strefaDwie strefy
  Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy
Sieciowy imienny 74,00 zł 37,00 zł 90,00 zł 45,00 zł
Sieciowy na okaziciela 100,00 zł 120,00 zł

Bilet 3-miesięczny

 Jedna strefaDwie strefy
  Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy
Sieciowy imienny 200,00 zł 100,00 zł 240,00 zł 120,00 zł

Wspólny Bilet Aglomeracyjny

Taryfa zawiera bilety uprawniające do przejazdów komunikacją miejską w Łodzi, Pabianicach, Zgierzu, Łasku, Zduńskiej Woli i Sieradzu oraz pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Przewozów Regionalnych. [»]

Bilet 30-dniowy

 

Normalny

Ulgowy

Strefa A

128,00 zł

64,00 zł

Strefa A+

180,00 zł

90,00 zł

Strefa B
Linie: Łódź-Sieradz, Łódź-Koluszki

220,00 zł

110,00 zł

Strefa B
Linie: Łódź-Łowicz, Łódź-Kutno,

210,00 zł

105,00 zł

Strefa B+
Linia Łódź-Sieradz

225,00 zł

112,50 zł

Strefa B+
Linie: Łódź-Łowicz, Łódź-Kutno

210,00 zł

105,00 zł

Strefa C
Linie: Łódź-Sieradz, Łódź-Koluszki

250,00 zł

125,00 zł

Strefa C
Linie: Łódź-Łowicz, Łódź-Kutno

240,00 zł

120,00 zł

Strefa C+
Linia Łódź-Sieradz

260,00 zł

130,00 zł

Strefa C+
Linie: Łódź-Łowicz, Łódź-Kutno

240,00 zł

120,00 zł

Strefa D
Linie: Łódź-Sieradz, Łódź-Łowicz

290,00 zł

145,00 zł

Strefa D
Linie: Łódź-Kutno

280,00 zł

140,00 zł

Strefa D+
Linie: Łódź-Sieradz, Łódź-Łowicz

310,00 zł

155,00 zł

Strefa D+
Linia Łódź-Kutno 

280,00 zł

140,00 zł

Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki

Taryfa zawiera bilety uprawniające do przejazdów komunikacją miejską w ramach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi oraz lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach. [»]

Bilet 30-dniowy

 

Normalny

Ulgowy

Sieciowy imienny

149,00 zł

74,50 zł

Bilet 90-dniowy

 

Normalny

Ulgowy

Sieciowy imienny

394,00 zł

197,00 zł

Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski

Taryfa zawiera bilety uprawniające do przejazdów komunikacją miejską w ramach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi oraz miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu. [»]

Bilet 30-dniowy

 

Normalny

Ulgowy

Sieciowy imienny

148,00 zł

74,00 zł

Bilet 90-dniowy

 

Normalny

Ulgowy

Sieciowy imienny

388,00 zł

194,00 zł

Wersja standardowa | Wersja mobilna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [x]