Bilety lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi

Taryfa zawiera bilety uprawniające do podróżowania komunikacją miejską (autobusy i tramwaje) na terenie Łodzi oraz gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia komunalne. Rodzaje biletów długookresowych:

  • bilety strefy 1 uprawniają do przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi w granicach administracyjnych Miasta Łodzi,
  • bilety strefy 2 uprawniają do przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego tylko w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne,
  • bilety strefy 1+2 uprawniają do przejazdów w granicach administracyjnych Miasta Łodzi oraz w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia komunalne,
  • bilety na wszystkie linie uprawniają do przejazdu pojazdami na wszystkich liniach komunikacyjnych właściwych dla wybranej przez pasażera strefy taryfowej
  • bilety liniowe uprawniają do przejazdu pojazdami dwóch linii komunikacyjnych, które posiadają co najmniej jeden wspólny punkt przesiadkowy, wybranych przez pasażera w chwili zakupu biletu, lub pojazdami innych linii, których trasy na danym odcinku ściśle pokrywają się z trasami wybranych linii.

Bilet 30-dniowy

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie imienny 90,00 zł 45,00 zł 60,00 zł 30,00 zł 108,00 zł 54,00 zł
Liniowy imienny 80,00 zł 40,00 zł - - 96,00 zł  48,00 zł 
Na wszystkie linie na okaziciela 135,00 zł 67,50 zł - - 162,00 zł  81,00 zł 

Bilet 90-dniowy

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie imienny 225,00 zł 112,50 zł - - 270,00 zł 135,00 zł
Na wszystkie linie na okaziciela 338,00 zł 169,00 zł - - 405,00 zł  202,50 zł 

Bilet 12-miesięczny

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie imienny 730,00 zł 365,00 zł - - 876,00 zł 438,00 zł

Bilety lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach

Taryfa zawiera bilety uprawniające do podróżowania lokalną komunikacją autobusową na terenie Pabianic oraz w przypadku linii podmiejskich na terenie gmin, z którymi Miasto Pabianice podpisało stosowne porozumienia międzygminne. Rodzaje biletów okresowych:

  • bilet okresowy imienny jednostrefowy uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w granicach jednej strefy,
  • bilet okresowy imienny dwustrefowy uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w granicach dwóch stref,
  • bilet okresowy na okaziciela jednostrefowy uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w granicach jednej strefy,
  • bilet okresowy na okaziciela dwustrefowy uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w granicach dwóch stref,
  • bilet okresowy seniora uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w granicach dwóch stref. Do korzystania z biletów seniora uprawniony są osoby, które ukończyły 70 lat.

Bilet 7-dniowy

 Jedna strefaDwie strefy
  Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy
Sieciowy imienny 25,00 zł 12,50 zł 29,00 zł 14,50 zł

Bilet 14-dniowy

 Jedna strefaDwie strefy
  Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy
Sieciowy imienny 42,00 zł 21,00 zł 50,00 zł 25,00 zł

Bilet 30-dniowy

 Jedna strefaDwie strefy
  Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy
Sieciowy imienny 74,00 zł 37,00 zł 90,00 zł 45,00 zł
Sieciowy na okaziciela 100,00 zł 120,00 zł
Sieciowy imienny seniora 25,00 zł

Bilet 3-miesięczny

 Jedna strefaDwie strefy
  Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy
Sieciowy imienny 200,00 zł 100,00 zł 240,00 zł 120,00 zł

Wspólny Bilet Aglomeracyjny

Taryfa zawiera bilety uprawniające do przejazdów komunikacją miejską w Łodzi, Pabianicach, Zgierzu, Łasku, Zduńskiej Woli i Sieradzu oraz pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Przewozów Regionalnych. [»]

Bilet 30-dniowy

 

Normalny

Ulgowy

Strefa A

128,00 zł

64,00 zł

Strefa A+

180,00 zł

90,00 zł

Strefa B
Linie: Łódź-Sieradz, Łódź-Koluszki

220,00 zł

110,00 zł

Strefa B
Linie: Łódź-Łowicz, Łódź-Kutno,

210,00 zł

105,00 zł

Strefa B+
Linia Łódź-Sieradz

225,00 zł

112,50 zł

Strefa B+
Linie: Łódź-Łowicz, Łódź-Kutno

210,00 zł

105,00 zł

Strefa C
Linie: Łódź-Sieradz, Łódź-Koluszki

250,00 zł

125,00 zł

Strefa C
Linie: Łódź-Łowicz, Łódź-Kutno

240,00 zł

120,00 zł

Strefa C+
Linia Łódź-Sieradz

260,00 zł

130,00 zł

Strefa C+
Linie: Łódź-Łowicz, Łódź-Kutno

240,00 zł

120,00 zł

Strefa D
Linie: Łódź-Sieradz, Łódź-Łowicz

290,00 zł

145,00 zł

Strefa D
Linie: Łódź-Kutno

280,00 zł

140,00 zł

Strefa D+
Linie: Łódź-Sieradz, Łódź-Łowicz

310,00 zł

155,00 zł

Strefa D+
Linia Łódź-Kutno 

280,00 zł

140,00 zł

Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki

Taryfa zawiera bilety uprawniające do przejazdów komunikacją miejską w ramach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi oraz lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach. [»]

Bilet 30-dniowy

 

Normalny

Ulgowy

Sieciowy imienny

149,00 zł

74,50 zł

Bilet 90-dniowy

 

Normalny

Ulgowy

Sieciowy imienny

394,00 zł

197,00 zł

Wersja standardowa | Wersja mobilna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [x]