Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. “RODO”) informujemy:

 • Administratorem Danych Osobowych powierzonych do przetwarzania jest MPK-Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tramwajowej 6.
 • dane kontaktowe do Administratora Bezpieczeństwa Informacji: iod@mpk.lodz.pl.
 • celem zbierania danych jest udzielanie odpowiedzi na wiadomości elektroniczne przesłane na adres bok@migawka.lodz.pl.
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora. 
 • powierzone administratorowi dane osobowe mogą być profilowane.
 • przewiduje się możliwość przekazanie powierzonych danych osobowych następującym podmiotom:
  • organizatorom transportu zbiorowego, w których pojazdach można posługiwać się nośnikiem biletów wydanych na podstawie niniejszego wniosku,
  • procesorom w związku z procesem wydania nośnika biletów,
  • podwykonawcom MPK-Łódź w związku ze zleconymi im pracami, w szczególności usługami informatycznymi,
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Przysługuje Ci również prawo do 
  • wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  • wglądu w swoje dane osobowe i możliwośc ich poprawiania,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych.

Wersja standardowa | Wersja mobilna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [x]