Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski

Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski (WBŁ-Z) to specjalna oferta zintegrowanej taryfy biletowej, skierowana do osób korzystających z przejazdów komunikacją miejską w ramach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi oraz miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu. 

Bilety okresowe, zawarte w tej ofercie, można zakupić w każdym stacjonarnym punkcie sprzedaży (Biuro Obsługi Klienta, Punkt Obsługi Klienta i Punkt Sprzedaży Biletów), w biletomatach oraz za pomocą sklepu internetowego. Oferta dotyczy biletów imiennych, co oznacza, że są one kodowane wyłącznie na kartach imiennych.

Bilety WBŁ-Z nie podlegają zwrotowi.

* Oprócz powyższych WBŁ-Z można zakupić także w postaci papierowego biletu na 1 przejazd lub 60 minut. Są to bilety jednorazowe, których nie można zapisac na karcie MIGAWKA.

Strefa taryfowa

Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski uprawnia do przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej (tramwaje i autobusy) na terenie następujących obszarów:

  • strefa 1+2 lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi - obejmująca obszar Łodzi oraz obszar w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia komunalne,
  • Zgierz oraz teren gmin, z którymi Miasto Zgierz podpisało stosowne porozumienia międzygminne.

Ceny biletów okresowych

* Kolorem czerwonym oznaczono poniżej ceny dla posiadaczy Karty Łodzianina.

 

Normalny

Ulgowy

30-dniowy sieciowy imienny

247,00 zł
216,00 zł

123,50 zł
108,00 zł

90-dniowy sieciowy imienny

609,00 zł
535,00 zł

304,50 zł
267,50 zł

Przejazdy ulgowe (50%)

Uprawnienia do ulgowych przejazdów w ramach oferty Wspólnego Biletu Łódzko-Zgierskiego nie są w pełni zgodne z uprawnieniami, jakie przysługują osobom korzystającym z biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. Aby sprawdzić, czy przysługują Ci ulgowe przejazdy w ramach tej oferty zapoznaj się z poniższym wykazem osób uprawnionych.

Uprawnieni

Dokumenty uprawniające do przejazdów ulgowych

Dzieci i młodzież, uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Ważna legitymacja szkolna.

Studenci.

Ważna legitymacja studencka.

Dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

Dokument potwierdzający wiek dziecka.

Emeryci i renciści.

Legitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości.

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa.

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.

Osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierające zasiłek stały.

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz z decyzją administracyjną o przyznaniu zasiłku stałego.

Podstawa prawna

Warunki obowiązywania Wspólnego Biletu Łódzko-Zgierskiego określone zostały w Porozumieniu Międzygminnym w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski zawartym pomiędzy Gminą Miastem Łódź i Gminą Miejską Zgierz.

Wersja standardowa | Wersja mobilna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [x]