Bilety lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi

Taryfa zawiera bilety uprawniające do podróżowania komunikacją miejską (autobusy i tramwaje) na terenie Łodzi oraz gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia komunalne. Rodzaje biletów długookresowych:

  • bilety strefy 1 uprawniają do przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi w granicach administracyjnych Miasta Łodzi,
  • bilety strefy 2 uprawniają do przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego tylko w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne,
  • bilety strefy 1+2 uprawniają do przejazdów w granicach administracyjnych Miasta Łodzi oraz w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia komunalne,
  • bilety na wszystkie linie uprawniają do przejazdu pojazdami na wszystkich liniach komunikacyjnych właściwych dla wybranej przez pasażera strefy taryfowej,
  • bilety liniowe uprawniają do przejazdu pojazdami dwóch linii komunikacyjnych, które posiadają co najmniej jeden wspólny punkt przesiadkowy, wybranych przez pasażera w chwili zakupu biletu, lub pojazdami innych linii, których trasy na danym odcinku ściśle pokrywają się z trasami wybranych linii,
  • bilety ucznia uprawniają do przejazdów uczniów szkół podstawowych, *
  • bilety seniora uprawniają do przejazdów osoby, które ukończyły 65. rok życia. * 

Bilet 30-dniowy

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie imienny 90,00 zł 45,00 zł 60,00 zł 30,00 zł 108,00 zł 54,00 zł
Liniowy imienny 80,00 zł 40,00 zł - - 96,00 zł  48,00 zł 
Na wszystkie linie na okaziciela 135,00 zł 67,50 zł - - 162,00 zł  81,00 zł 
Bilet ucznia na wszystkie linie imienny * 10,00 zł - - - -
Bilet seniora na wszystkie linie imienny * 25,00 zł - - - -

Bilet 90-dniowy

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie imienny 225,00 zł 112,50 zł - - 270,00 zł 135,00 zł
Na wszystkie linie na okaziciela 338,00 zł 169,00 zł - - 405,00 zł  202,50 zł 

Bilet 12-miesięczny

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie imienny 730,00 zł 365,00 zł - - 876,00 zł 438,00 zł
Bilet ucznia na wszystkie linie imienny * 100,00 zł - - - -
Bilet seniora na wszystkie linie imienny * 250,00 zł - - - -

Bilety ucznia i seniora sprzedawane są z okresem ważności rozpoczynającym się w dniu 1 września 2017 r. lub później. Mozna je zakupić nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem okresów ich ważności. 

Wersja standardowa | Wersja mobilna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [x]