Bilety lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi

Taryfa zawiera bilety uprawniające do podróżowania komunikacją miejską (autobusy i tramwaje) na terenie Łodzi oraz gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia komunalne. Rodzaje biletów długookresowych:

  • bilety strefy 1 uprawniają do przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi w granicach administracyjnych Miasta Łodzi,
  • bilety strefy 2 uprawniają do przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego tylko w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne,
  • bilety strefy 1+2 uprawniają do przejazdów w granicach administracyjnych Miasta Łodzi oraz w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia komunalne,
  • bilety na wszystkie linie uprawniają do przejazdu pojazdami na wszystkich liniach komunikacyjnych właściwych dla wybranej przez pasażera strefy taryfowej,
  • bilety liniowe uprawniają do przejazdu pojazdami dwóch linii komunikacyjnych, które posiadają co najmniej jeden wspólny punkt przesiadkowy, wybranych przez pasażera w chwili zakupu biletu, lub pojazdami innych linii, których trasy na danym odcinku ściśle pokrywają się z trasami wybranych linii,
  • bilety juniora uprawniają do przejazdów dzieci od 4. roku życia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole,
  • bilety ucznia uprawniają do przejazdów dzieci uczęszczające do szkół podstawowych,
  • bilety seniora uprawniają do przejazdów osoby, które ukończyły 65. rok życia,
  • bilety weekendowe ważne od godz. 18:00 w piątek do godz. 3:00 w poniedziałek. Ze względów technicznych okres ich ważności zapisany jest na karcie jako bilet ważny od soboty do niedzieli.

Bilet weekendowy

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie na okaziciela 12,00 zł 6,00 zł - - 14,40 zł 7,20 zł

Bilet 5-dniowy

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie na okaziciela 36,00 zł 18,00 zł - - 42,00 zł 21,00 zł

Bilet 30-dniowy

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie imienny 96,00 zł 48,00 zł 64,00 zł 32,00 zł 116,00 zł 58,00 zł
Liniowy imienny 86,00 zł 43,00 zł - - 102,00 zł  51,00 zł 
Na wszystkie linie na okaziciela 144,00 zł 72,00 zł - - 172,00 zł  86,00 zł 
Bilet juniora na wszystkie linie imienny 10,00 zł - - - -
Bilet ucznia na wszystkie linie imienny 10,00 zł - - - -
Bilet seniora na wszystkie linie imienny 25,00 zł - - - -

Bilet 90-dniowy

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie imienny 240,00 zł 120,00 zł - - 288,00 zł 144,00 zł
Na wszystkie linie na okaziciela 360,00 zł 180,00 zł - - 432,00 zł  216,00 zł 

Bilet 12-miesięczny

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie imienny 774,00 zł 387,00 zł - - 930,00 zł 465,00 zł
Bilet juniora na wszystkie linie imienny 100,00 zł - - - -
Bilet ucznia na wszystkie linie imienny 100,00 zł - - - -
Bilet seniora na wszystkie linie imienny 250,00 zł - - - -

Wersja standardowa | Wersja mobilna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [x]