Bilety lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi

Taryfa zawiera bilety uprawniające do podróżowania komunikacją miejską (autobusy i tramwaje) na terenie Łodzi oraz gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia komunalne. Rodzaje biletów długookresowych:

  • bilety strefy 1 uprawniają do przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi w granicach administracyjnych Miasta Łodzi,
  • bilety strefy 2 uprawniają do przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego tylko w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne,
  • bilety strefy 1+2 uprawniają do przejazdów w granicach administracyjnych Miasta Łodzi oraz w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia komunalne,
  • bilety na wszystkie linie uprawniają do przejazdu pojazdami na wszystkich liniach komunikacyjnych właściwych dla wybranej przez pasażera strefy taryfowej,
  • bilety juniora uprawniają do przejazdów dzieci od 4. roku życia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole oraz dzieci uczęszczające do szkół podstawowych,
  • bilety seniora uprawniają do przejazdów osoby, które ukończyły 65. rok życia,
  • bilety weekendowe ważne od godz. 18:00 w piątek do godz. 3:00 w poniedziałek. Ze względów technicznych okres ich ważności zapisany jest na karcie jako bilet ważny od soboty do niedzieli.

* Kolorem czerwonym oznaczono poniżej ceny dla posiadaczy Karty Łodzianina.

Bilet weekendowy

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie na okaziciela 18,00 zł 9,00 zł - - 22,00 zł 11,00 zł

Bilet 5-dniowy

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie na okaziciela 63,00 zł 31,50 zł - - 75,00 zł 37,50 zł

Bilet 30-dniowy

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie imienny 168,00 zł
140,00 zł
84,00 zł
70,00 zł
114,00 zł
94,00 zł
57,00 zł
47,00 zł
202,00 zł
168,00 zł
101,00 zł
84,00 zł
Na wszystkie linie na okaziciela 252,00 zł 126,00 zł - - 300,00 zł  150,00 zł 
Bilet juniora na wszystkie linie imienny 15,00 zł - 22,00 zł
Bilet seniora na wszystkie linie imienny 38,00 zł - 51,00 zł

Bilet 90-dniowy

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie imienny 414,00 zł
344,00 zł
207,00 zł
172,00 zł
- - 496,00 zł
414,00 zł
248,00 zł
207,00 zł
Na wszystkie linie na okaziciela 620,00 zł 310,00 zł - - 744,00 zł  372,00 zł 

Bilet 12-miesięczny

 Strefa 1Strefa 2Strefa 1+2
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Na wszystkie linie imienny 1110,00 zł 555,00 zł - - 1332,00 zł 666,00 zł
Bilet juniora na wszystkie linie imienny 144,00 zł - 216,00 zł
Bilet seniora na wszystkie linie imienny 360,00 zł - 502,00 zł

Wersja standardowa | Wersja mobilna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [x]