Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki

Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki to specjalna oferta zintegrowanej taryfy biletowej, skierowana do osób korzystających z przejazdów komunikacją miejską w ramach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi oraz lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach. 

Bilety okresowe, zawarte w tej ofercie, można zakupić w każdym stacjonarnym punkcie sprzedaży (Biuro Obsługi Klienta, Punkt Obsługi Klienta i Punkt Sprzedaży Biletów), w biletomatach oraz za pomocą sklepu internetowego. Oferta dotyczy biletów imiennych, co oznacza, że są one kodowane wyłącznie na kartach imiennych.

Strefa taryfowa

Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki uprawnia do przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej (tramwaje i autobusy) na terenie następujących obszarów:

  • strefa 1+2 lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi - obejmująca obszar Łodzi oraz obszar w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia komunalne,
  • strefy miejska i podmiejska lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach.

Ceny biletów okresowych

* Kolorem czerwonym oznaczono poniżej ceny dla posiadaczy Karty Łodzianina lub Karty Pabianiczanina.

 

Normalny

Ulgowy

30-dniowy sieciowy imienny

230,00 zł
206,00 zł

115,00 zł
103,00 zł

90-dniowy sieciowy imienny

599,20 zł
540,00 zł

299,60 zł
270,00 zł

Przejazdy ulgowe (50%)

Uprawnienia do ulgowych przejazdów w ramach oferty Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego nie są w pełni zgodne z uprawnieniami, jakie przysługują osobom korzystającym z biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. Aby sprawdzić, czy przysługują Ci ulgowe przejazdy w ramach tej oferty zapoznaj się z poniższym wykazem osób uprawnionych.

Uprawnieni

Dokumenty uprawniające do przejazdów ulgowych

Dzieci i młodzież, uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Ważna legitymacja szkolna.

Studenci.

Ważna legitymacja studencka.

Dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

Dokument potwierdzający wiek dziecka.

Emeryci i renciści.

Legitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości.

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa.

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty

Podstawa prawna

Warunki obowiązywania Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego określone zostały w Porozumieniu Międzygminnym w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki zawartym pomiędzy Gminą Miastem Łódź i Gminą Miejską Pabianice.

Wersja standardowa | Wersja mobilna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [x]