Nowe ceny biletów okresowych w 2013 r.

Zgodnie z zapisami uchwały nr XXXI/551/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r. dla biletów okresowych, których okres ważności rozpocznie się po 31 grudnia 2012 r. obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej w Łodzi.

3 grudnia 2012, 18:34

Poniżej prezentujemy nowe ceny biletów okresowych. Ceny biletów oznaczonych gwiazdką (*) pozostają bez zmian.

Bilet 3-dniowy

 Strefa miejskaStrefa aglomeracyjna
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Sieciowy na okaziciela 25,20 zł 12,60 zł 30,20 zł 15,10 zł

Bilet 7-dniowy

 Strefa miejskaStrefa aglomeracyjna 
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Sieciowy na okaziciela 37,80 zł 18,90 zł 45,20 zł 22,60 zł

Bilet 14-dniowy

 Strefa miejskaStrefa aglomeracyjna 
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Sieciowy imienny 56,00 zł 28,00 zł 67,20 zł 33,60 zł
Liniowy imienny 40,40 zł 22,20 zł 48,40 zł  24,20 zł
Sieciowy na okaziciela 73,20 zł 36,60 zł 87,80 zł  43,90 zł

Bilet 30-dniowy

 Strefa miejskaStrefa aglomeracyjna 
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Sieciowy imienny * 80,00 zł 40,00 zł 96,00 zł 48,00 zł
Liniowy imienny 70,00 zł 35,00 zł 84,00 zł  42,00 zł 
Sieciowy na okaziciela 124,00 zł 62,00 zł 148,00 zł  74,00 zł 

Bilet 90-dniowy

 Strefa miejskaStrefa aglomeracyjna 
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Sieciowy imienny * 192,00 zł 96,00 zł 230,00 zł 115,00 zł
Sieciowy na okaziciela 298,00 zł 149,00 zł 356,00 zł  178,00 zł 

Bilet semestralny (ulgowy)

 Strefa miejskaStrefa aglomeracyjna 
  4-miesięczny 5-miesięczny 4-miesięczny 5-miesięczny
Sieciowy imienny *           150,00 zł 186,00 zł 180,00 zł 223,00 zł
Liniowy imienny 106,00 zł 133,00 zł 127,00 zł 159,00 zł

Bilet 12-miesięczny

 Strefa miejskaStrefa aglomeracyjna 
  Normalny     Ulgowy      Normalny     Ulgowy     
Sieciowy imienny *       900,00 zł 450,00 zł 1060,00 zł 530,00 zł

* Ceny tych biletów pozostają bez zmian.

Rodzaje biletów okresowych

  • bilety strefy miejskiej uprawniają do przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi w granicach administracyjnych Miasta Łodzi,
  • bilety strefy aglomeracyjnej uprawniają do przejazdów w granicach administracyjnych Miasta Łodzi oraz w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia komunalne,
  • bilety sieciowe uprawniają do przejazdu pojazdami na wszystkich liniach,
  • bilety liniowe uprawniają do przejazdu pojazdami dwóch linii komunikacyjnych, które posiadają co najmniej jeden wspólny punkt przesiadkowy, wybranych przez pasażera w chwili zakupu biletu, lub pojazdami innych linii, których trasy na danym odcinku ściśle pokrywają się z trasami wybranych linii,
  • bilety semestralne można zakupić wyłącznie na okres 4 lub 5 miesięcy pomiędzy wrześniem a czerwcem, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Wersja standardowa | Wersja mobilna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [x]