Zmiana nazwy strefy taryfowej

Informujemy, że w dniu 31 lipca 2014 r. strefa taryfowa aglomeracyjna zmieniła nazwę na podmiejską.

6 sierpnia 2014, 10:00

Zmiana ta dotyczy wyłącznie nazwy strefy taryfowej i nie ma wpływu na zasady dotyczące podziału obszaru obowiązywania biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. Bilety aglomeracyjne sprzedane przed 31 lipca 2014 r. zachowują swoją ważność do końca okresu ich ważności.

Obszar obsługiwany przez lokalny transport zbiorowy w Łodzi jest podzielony na dwie strefy:

  • miejską - obejmującą obszar Łodzi do jego granic administracyjnych, 
  • podmiejską - obejmującą obszar Łodzi oraz obszar w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia komunalne.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XC/1885/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lipca 2014 r., zmieniająca Uchwałę nr XXXI/551/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.

Wersja standardowa | Wersja mobilna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [x]