Zmiana regulaminu MIGAWKI

Informujemy, że w dniu 14 maja 2015 r. zmianie uległy Ogólne warunki zawierania umowy przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi przy zastosowaniu MIGAWKI.

18 maja 2015, 12:00

Modyfikacja Ogólnych warunków związana jest z:

  • włączeniem do Systemu MIGAWKA dystrybucji biletów lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach,
  • wprowadzeniem biletomatów do systemu sprzedaży biletów okresowych,
  • koniecznością doprecyzowania zasad wydawania Klientom kolejnych nośników biletów okresowych (np. MIGAWEK),
  • zmianą wysokości opłaty za wydanie kolejnego nośnika biletów okresowych (np. MIGAWKI),
  • doprecyzowaniem zasad wystawiania faktur VAT za zakup biletów okresowych,
  • zmianami o charakterze porządkowym.

Nowe Ogólne warunki zawierania umowy przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi przy zastosowaniu MIGAWKI zostały wprowadzone w życie Zarządzeniem Nr 11/15 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 14 maja 2015 r.

Wersja standardowa | Wersja mobilna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [x]