Zmiany w opłatach za przejazd od dnia 1 maja 2021

Zgodnie z uchwałą Nr XL/1228/21 Rady Miejskiej w Łodzi od dnia 1 maja 2021 r. zmienia się taryfa biletów okresowych w łódzkiej komunikacji miejskiej.

2 kwietnia 2021, 9:00

Najważniejsze zmiany:

  • zmiana cen biletów okresowych,
  • dla osób posiadających aktywną Kartę Łodzianina ceny biletów 30- i 90-dniowych oraz 12-miesięcznych pozostaną na dotychczasowym poziomie. Weryfikacja uprawnień z tytułu posiadania aktywnej Karty Łodzianina odbywać się będzie automatycznie w momencie zakupu biletu,
  • bilet 12-miesięczny będzie dostępny wyłącznie dla posiadaczy aktywnej Karty Łodzianina,
  • dotychczasowy Bilet Juniora i Bilet Ucznia zostaną połączone w jeden Bilet Juniora. Bilet Juniora będzie przysługiwał dziecku od 4 roku życia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole (podczas kontroli należy okazywać dokument potwierdzający wiek dziecka) oraz dla dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej, nie dłużej niż do 18 roku życia (podczas kontroli należy okazywać legitymację szkolną lub zaświadczenie ze szkoły),
  • Bilety Juniora i Bilety Seniora będą dostępne tylko dla posiadaczy aktywnej Karty Łodzianina. Dodatkowo bilety te będzie można zakupić także dla Strefy 1+2,
  • wycofane zostaną z oferty bilety liniowe (30-dniowe na 2 wybrane linie),
  • wzrastają opłaty dodatkowe za przejazd bez ważnego biletu. Zasadnicza wartość kary wraz z opłatą za przejazd będzie wynosić 351,80 zł. W terminie 7 dni będzie obniżona do 177,80 zł.

Szczegóły powyższych regulacji zawarte są w nowym cenniku opłat.

Bilety okresowe zakupione do dnia 30 kwietnia 2021 zachowają swoją ważność w okresie na jaki zostały zakupione.

Wersja standardowa | Wersja mobilna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [x]