Zmiany w Przepisach taryfowych

Informujemy, że w dniu 30 października 2013 r. zmianie ulegną Przepisy taryfowe w lokalnym transporcie zbiorowym Miasta Łodzi.

29 października 2013, 14:45

Zmiana Przepisów taryfowych związana jest z:

  • wprowadzeniem 30 i 90-dniowych zaświadczeń w formie imiennej karty ze zdjęciem* (miejskich i aglomeracyjnych) z 75% ulgą dla osób objętych programem "Łódzka Karta Dużej Rodziny",
  • wprowadzeniem nowych zasad przyznawania bezpłatnych przejazdów dla osób wychowujących się w rodzinach posiadających czworo i więcej dzieci, 
  • wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów dla uczestników ogólnopolskich imprez sportowych, których gospodarzem jest Miasto Łódź. 

Szczegółowy opis zmian

Przejazdy ulgowe (75%)

Uprawnieni

Dokumenty uprawniające do przejazdów ulgowych

Dzieci i młodzież, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny, w wieku od 4 lat do ukończenia 25 roku życia, uczęszczające do przedszkola, uczące się, studiujące i wychowujące się w rodzinach naturalnych lub w rodzinach zastępczych bądź zawodowych rodzinach zastępczych posiadających troje dzieci, mieszkających na terenie miasta Łodzi i zamieszkujących wspólnie pod jednym adresem - przysługuje 75% ulgi od wartości biletu normalnego imiennego sieciowego 30- lub 90-dniowego.

Nabyte uprawnienia ważne są:

  • dla dzieci i młodzieży z rodzin naturalnych lub zastępczych - dla każdego osobno i wygasają wyłącznie w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 25 roku życia,
  • dla dzieci i młodzieży przebywających w zawodowych rodzinach zastępczych - dla każdego osobno i wygasają wyłącznie w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 25 roku życia lub powrotu do rodziny naturalnej.

Zaświadczenie w formie imiennej karty ze zdjęciem* wydane przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT), na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości.

Młodzież, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny, w wieku od 20 roku życia do ukończenia 25 roku życia, ucząca się, studiująca i wychowująca się w rodzinach naturalnych lub w rodzinach zastępczych bądź zawodowych rodzinach zastępczych posiadających czworo i więcej dzieci, mieszkających na terenie miasta Łodzi i zamieszkujących wspólnie pod jednym adresem - przysługuje 75% ulgi od wartości biletu normalnego imiennego sieciowego 30- lub 90-dniowego.

Nabyte uprawnienia ważne są:

  • dla młodzieży z rodzin naturalnych lub zastępczych - dla każdego osobno i wygasają wyłącznie w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 25 roku życia,
  • dla młodzieży przebywającej w zawodowych rodzinach zastępczych - dla każdego osobno i wygasają w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 25 roku życia lub powrotu do rodziny naturalnej.

Zaświadczenie w formie imiennej karty ze zdjęciem* wydane przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT), na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości.

Przejazdy bezpłatne

Uprawnieni

Dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych

Dzieci i młodzież, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny, w wieku od 4 lat do ukończenia 20 roku życia, uczęszczające do przedszkola, uczące się, studiujące i wychowujące się w rodzinach naturalnych lub w rodzinach zastępczych bądź zawodowych rodzinach zastępczych posiadających czworo i więcej dzieci, mieszkających na terenie miasta Łodzi i zamieszkujących wspólnie pod jednym adresem.

Nabyte uprawnienia ważne są:

  • dla dzieci i młodzieży z rodzin naturalnych lub zastępczych - dla każdego osobno i wygasają wyłącznie w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 20 roku życia,
  • dla dzieci i młodzieży przebywających w zawodowych rodzinach zastępczych - dla każdego osobno i wygasają w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 20 roku życia lub powrotu do rodziny naturalnej.

Zaświadczenie w formie imiennej karty ze zdjęciem*, wydane przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT), na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość, okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości.

Dzieci i młodzież uczestniczące w cyklicznych, ogólnopolskich imprezach sportowych, których gospodarzem jest Miasto Łódź oraz ich opiekunowie.

Identyfikator wydany przez organizatora imprezy sportowej, zawierający zdjęcie, imię i nazwisko, termin rozgrywek („od”-„do”) i dyscyplinę sportu, której dotyczy, zatwierdzony przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) oraz legitymacja szkolna, dowód osobisty lub inny dokumente stwierdzający tożsamość uczestnika.

* Zaświadczenie w formie imiennej karty ze zdjęciem wydawane jest przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175 (pn, śr-pt 8:00-15:00, wt 9:00-16:00), na podstawie dokumentów uprawniających pasażera do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów.

Podstawa prawna

Uchwała Nr LXVIII/1470/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r., zmieniająca Uchwałę  nr XXXI/551/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wejdzie w życie w dniu 30 października 2013 r.

Wersja standardowa | Wersja mobilna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [x]