Zmiany w Przepisach taryfowych

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2014 r. zmianie ulegną Przepisy taryfowe w lokalnym transporcie zbiorowym Miasta Łodzi.

13 czerwca 2014, 12:00

Zmiana Przepisów taryfowych związana jest z:

  • dodaniem innych niż legitymacja studentcka, dokumentów potwierdzających status studenta (np. zaświadczenie wydane przez uczelnię, indeks) do wykazu dokumentów uprawniających do ulgowych przejazdów, 
  • nadaniem uprawnień do ulgowych przejazdów dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny wydanej przez gminy lub miasta, które zawarą z Miastem Łódź stosowne porozumienia komunalne,
  • doprecyzowaniem zapisów dotyczących uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla osób niedowidzących, niewidomych i ich opiekunów,
  • zmianą dokumentów uprawniających osoby niewidome i niedowidzące do bezpłatnych przejazdów,
  • wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów w dniu meczu odbywającego się w Łodzi w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014, dla osób posiadajacych bilet wstępu na ten mecz.

Szczegółowy opis zmian

Przejazdy ulgowe (50%)

Uprawnieni

Dokumenty uprawniające do przejazdów ulgowych

Studenci i słuchacze studiów doktoranckich wyższych uczelni.

Ważna legitymacja studencka lub legitymacja słuchacza studiów doktoranckich lub innym dokumentem potwierdzającym status studenta.

Osoby wskazane jako osoby uprawnione w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Karta Dużej Rodziny przez miasto/gminę, z którą Miasto Łódź zawarło porozumienie komunalne, na warunkach w nim określonych.

Zaświadczenie w formie imiennej karty ze zdjęciem* wydane przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT), na podstawie okazania dokumentu uprawniającego do korzystania z programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Karta Dużej Rodziny danego miasta/gminy wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość okazania dokumentu uprawniającego do korzystania z ww. programu przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości.

Przejazdy bezpłatne

Uprawnieni

Dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych

Osoby niewidome i niedowidzące oraz ich przewodnicy.

Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku lub legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy z powodu choroby narządu wzroku albo orzeczenie o inwalidztwie I grupy z powodu stanu narządu wzroku.

Osoby posiadające bilet wstępu do Atlas Areny w Łodzi na Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 r., w dniu jego ważności.

Bilet wstępu.

* Zaświadczenie w formie imiennej karty ze zdjęciem wydawane jest przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175 (pn, śr-pt 8:00-15:00, wt 9:00-16:00), na podstawie dokumentów uprawniających pasażera do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów.

Podstawa prawna

Uchwała Nr LXXXVII/1809/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 maja 2014 r., zmieniająca Uchwałę nr XXXI/551/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 12 czerwca 2014 r. i wejdzie w życie w dniu 27 czerwca 2014 r.

Wersja standardowa | Wersja mobilna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [x]